top of page

Vertigen Posicional Paroxístic Benigne (VPPB)

Què és?

El sistema vestibular té la funció de mantenir l’equilibri i l’estabilitat ocular durant el moviment. Aquest està compost per el vestíbul situat a l’oïda interna, els nervis vestibulars i el cerebel. Dins el vestíbul de cada orella podem diferenciar 3 canals semicirculars plens de líquid i 2 orgànuls que contenen cristalls de carbonat càlcic.

El VPPB és provocat per un moviment PATOLÒGIC dels cristalls de carbonat càlcic. Aquests es desprenen dels orgànuls i s’introdueixen a un o varis canals (que només haurien de contenir líquid al seu interior). Això produeix que hi hagi un conjunt d’informacions confuses i contràries d’un costat respecte l’altre i es produeixi el vertigen.

DSC_5447.jpg

El VPPB és la causa més freqüent de vertigen i representa 1 de cada 3 pacients.

DSC_5386.jpg

Simptomatologia que produeix:

  • Sensació de desplaçament rotatòri de nosaltres respecte l’entorn o de l’entorn respecte un mateix.

  • Vertigen de duració de segons poguent arribar a durar 1 o 2 minuts.

  • Succeeix al moure el cap en una direcció o moviment concret.

  • Millora al final del dia i empitjora quan estem al llit.

  • No hi ha símptomes auditius ni cefalees.

  • Pot haver-hi una inestabilitat de tipus ebrietat o flotabilitat.

Tractament:

El tractament de primera elecció és la fisioteràpia ja que té èxits en el 90% dels casos.

El tractament que es realitza després de valorar i determinar quin és el canal afectat, és l'efectuació d'un moviment terapèutic per retornar els cristalls de carbonat càlcic al seu lloc d'orígen i d'aquesta manera normalitzar el sistema vestibular i eliminar els símptomes.

En cas de no tractar-ho, el 30% dels casos hi ha una remissió espontània.

La medicació NO tracta l'orígen de la patologia sino que només disminueix els símptomes per això, no és el tractament de primera elecció. 

DSC_5460.jpg
bottom of page